ไทย-ญี่ปุ่น” เซ็นเอ็มโอยูร่วมมือด้านกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย วางแผนเตรียมนักกีฬาต่อเนื่อง ส่งทีมผู้บริหารดูสถานที่ฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น “ณัฐวุฒิ เรืองเวส” เป็นตัวแทนทำเอ็มโอยู ร่วมมือ-แลกเปลี่ยนด้านกีฬา
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางเยือนเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2559 เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านกีฬา ระหว่างเมืองคิตะคิวชู และประเทศไทย

ไทย-ญี่ปุ่น

นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า การเจรจาความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปด้วยดี และบรรลุข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ณ ที่ทำการเทศมนตรีเมืองคิตะคิวชู

“เอ็มโอยูดังกล่าว มีขอบเขตความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, การแลกเปลี่ยนกีฬาพื้นบ้านและวัฒนธรรม, โครงการพัฒนานักกีฬาเยาวชน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, สถานกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการพัฒนาบุคลากรกีฬา”

รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้เดินทางไปยังสนามกีฬาต่างๆ ภายในเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยคิวชู เคียวริทสึ, สนามกรีฑาฮอนโจ, สนามแข่งขันจักรยานคิตะคิวชู มีเดียโดม และสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาคิตะคิวชูแห่งใหม่ เพื่อสำรวจความพร้อมในการที่จะใช้เป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ปี ค.ศ. 2020 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วย